Nils Bosson Tarras - Wahlberg
Biolog och ekosof


Ny bok av Nils Tarras -Wahlberg

Kan beställas via

nisse.tarras@telia.com

Mob:070-3028996

Pina fiolen  
M
ed på noterna
T
akt och ton-
I
ngen pardon
Harmoni
Dilantteri
Glöm ambition

Spela som näcken
Nere i bäcken
Naturens röst
Finns i ditt bröst
Låt tonerna strömma
Lagom är bäst
Spela som de - Fåglarne


 

FADER VÅR VAR ÄN DU ÄR
I VÅR HELGA BIOSFÄR
SE  TILL MIG SOM LITEN ÄR
LÄR OSS ALLA VARSAMT HANDLA
RESPEKTERA INTE KLANDRA
INGEN ÄR FÖRMER ÄN ANDRA
SOM I BIOSFÄREN VANDRA
SKE DIN VILJA DU SOM VET
LÄNGE LEVE VÅR PLANET
MÅ DIN VILJA BLIVA SPORD
LÄNGE LEVE GRÖNA
JORD 


Sådant är väl livet
Ta Dig genom sten och skravel
Nå bortom mörka stenar
Upptäck lyckan av att bara vara
Individ i skarvars skara.


Snö eller sand att vila på
Blir det kanske då?
I ett skeende svårt att förstå
Spolas vi då
som skelett i land
För att blomma igen
som sommaren

Start