Margareta Melin

S a m t a l  m e d  ä n g l a r

Ungern 1943-44

Nedtecknade av Gitta Mallasz
Översatta av Margareta Melin
Bokförlaget Mynta 

Ur förordet

Det här är en dokumentation från en förvandlingsprocess som fyra vänner genomgick i Ungern under andra världskriget. Makarna Hanna och Josef och deras vän Gitta var verksamma som konstnärer och hade gemensam verkstad och ateljé i Budapest. På grund av den växande antisemitismen flyttade de i början av 1943 till en by utanför staden. Där levde de tillbakadraget och koncentrerade sig på att söka klarhet om sin kallelse och sin väg. Den fjärde personen var Lili som undervisade i Budapest och under vecko­sluten delade livet med de andra tre. Hanna, Josef och Lili var judar.

I sitt sökande får de oväntad hjälp. En fredag eftermiddag uppfattar Hanna att någon, som helt klart inte är hon själv, vill tala genom henne. Hon blir under 17 månader ”den talande”. Under 88 samtal, de allra flesta fredag klockan tre, förmedlar hon en undervisning som successivt totalt förändrar deras livshållning och fyller dem med mod och glädje mitt i ohyggliga omständigheter. Samtalen pågår tills Hanna och Lili arresteras, den 2 december 1944.
 

Läs hela förordet här 

Den 30 maj 2001 firades bokens utgivning i Jönköping.
Här anländer Helena Rödholm-Siegrist, Mynta,
med änglaböcker och foldrar

 
Foto: Margareta Andermo
Tre av nio firare: Helena, Christina Ahlstedt, Judith Ürmösi

Till Mynta förlag


Ur tidskriften VON OBEN 
1/2003 med temat: Uppenbarelsen fortsätter
  
SAMTAL OM ÄNGLAR
en artikel av Tomas Andersson Wij
efter en intervju  med Margareta Melin


Läs artikeln här 


Tomas Andersson Wijs hemsida

Till startsidan

 

Citat ur: Samtal med änglar

Gå din egen väg!
Alla andra leder vilse.
Sid. 22 

Smal är den sanna vägen.
Den är så smal
därför att man måste gå den ensam
och själv bana den.
Det aldrig sedda lyser upp vägen.
Det aldrig hörda leder er.
Sid. 81 

Också hinder stärker dig.
Ju större hinder
desto större tilltro till din styrka.
Stora hinder är inte straff utan förtroenden.
Sid. 60 

Det onda är glädjens vagga.
Det onda – människans eviga fråga.
Ingen vet det, men till er säger jag det:
Det onda är det goda som formas
men som ännu inte är färdigformat.
Sid. 154 

Varje organ i din kropp
är en bild av en kraft i universum
och får från den sin styrka.
Ditt hjärta slår i takt
med universums hjärta.

Alla dina organ är heliga.
Kroppen är en bild i miniatyr
av det oändliga.
Sid. 127

Hur ska religion och vetenskap förenas?          
I det nya ljuset ser man att de är ett.
De har alltid varit ett
såsom rytm och melodi är ett.
Alla i en stor orkester spelar var för sig
men symfonin är en enda. 
Än tar fiolen ledningen än cellon.
Än religionen än vetenskapen.
Sid. 144 

Ni är Hans efterkommande.
Ni alla! Jesusar.
Ni är i Hans ställe.
Ni handlar, lever, blir till – men Han är
orsaken, vägen, sanningen och livet.
Sid. 217