Foto: Peder Hildor 1985

Margareta Melin

 

 

 

 

 

 


Foto:
Tiiu Serenander 2011
 

Detta är min plats på nätet sedan januari 2008. Jag har landat här tack vare en vän som erbjöd mig att inreda en hemsida – för att  göra mina tankar och texter mer tillgängliga, som hon själv säger. Välkommen att dela längtan och hopp inför jordens framtid. Längtan efter fred och värdiga livsvillkor för alla människor, allt levande. Hopp om samverkan över alla gränser, i tacksamhet till den jord som föder och bär oss alla men hotas av sina barns destruktivitet och blinda framfart.

Det ligger i vår makt som människor att välsigna eller förbanna, att bygga upp eller bryta ner – att göra skillnad.
Vi som hungrar efter fred och rättfärdighet, låt oss i kärlek välsigna vår blå planet och alla arter som här har sitt hem!

Välsignelse

Välsignelse
över jorden
vår vackra blå planet
vårt hem i kosmos.

 Välsignelse
över all god vilja
alla handlingar
i uppriktighet och kärlek.

Välsignelse
över ljuset
i människornas hjärtan.
Må det växa sig starkt
ta mörkret i famn
föda fred och försoning.

 

Blessings

Blessings
on the earth
our beautiful blue planet
our home in Cosmos.

 Blessings
on all good will
every act
in candour and love.

Blessings
on the light
in human hearts.
May it grow strong
embrace the darkness
bring peace
and reconciliation.

Till startsidan

Segen

Segen
über die Erde.
Schön ist der blaue Planet
unsere Heimat im Kosmos.

 Segen
über jeden guten Willen
jede Tat
in Wahrheit und Liebe.

Segen
über das Licht
in den Herzen der Menschen.
Möge es wachsen
das Dunkle umarmen
Frieden und Versöhnung
zur Welt bringen.