Ekosofi

 

 

Läran om det som bara kan levas

Några av ekosofins ledord

Ekologi, humanekologi, djupekologi, ickevåld, tillit, grundläggande intuition,
medkänsla, förnuft, filosofi, natur,  allt liv på jorden har rätt till
självutveckling och självförverkligande,
livsfilosofi, förundran, samspel,  flera perspektiv,
allt i livet hör ihop

Fler värdefulla länkar

Active Hope

Joanna Macy

Etty Hillesum


Se min egen blogg.

Start